هواپیمای زندگی

سلام.

خانما و آقایون عزیز. تا لحظاتی دیگر در فرودگاه مهر آباد به زمین خواهیم نشست. هوای تهران اکنون ....

از طرف خود و تمامی همکارانم خلبان .... سفر خوبی براتون آرزومندیم.

و از بالا نقاط ریزی پیداست که نشان از چراغهای شهر میدهد.

هواپیما ارتفاع کم میکند و چراغها روشن و پیدا تر میشوند.

دیگر از ریزی خبری نیست.

ماشینها را هم میتوانی ببینی که سواری اند یا سنگین. حتی نوعشان را هم میتوانی تشخیص دهی.

کم کم آدمها را هم رصد میکنی. اما تشخیص نوع  آدمها دیگر باتو نیست. چه در آسمان باشی چه در زمین باشی.

==========

چه خوب بود زندگی رو از بالا میدیدیم.

لنز خوبیها رو همیشه روی زوم تنظیم میکردیم و بدیها رو کات میکردیم.

==========

با من صنما دل یکدله کن

گر سر ننهم آنگه گله کن

/ 30 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مریم

سلام...آره خوبه...چرا می گی خوب بود؟ ما می تونیم زندگی رو از بالا ببینیم لزوما که نباید سوار هواپیما بود...چشمها را باید شست [چشمک]

مریم

سلام آپم ...[لبخند]بدو بیا

آروم

درسته آدما رو هر جا هم که باشی نمیشه بشناسی "در سه گز تن عالمی پنهان شده"

پسرخاله

سلام داداش علی ماهشهری[لبخند] یه سوال دارم، چرا وقتی به شما گفتم به سعید بگویید بیاید در جلسه ساعت 7ونیم(وقتی تو جلسه قرآن بودین) چیزی به او نگفتین؟[ناراحت] می گم مساله یا مشکلی دارین نسبت به جلسات فامیل سبز؟[ناراحت] هدف اصلی ما صله رحم و ایجاد روابط محکم تر فامیلی است، پس چرا...[ناراحت] چ... ر.... ا.... ؟....

پسرخاله

داداش علی جان سلام بسیار شرمنده از اینکه سوءتفاهم پیش آمده[گریه] امیوارم قصور ما را به بزرگی خودتان ببخشید[دست] انشاءالله در جلسات از حضور سبز شما استقبال و استفاده می کنیم. ما که خیلی دوست داریم تشریف بیاورید[لبخند][گل]

ش.خ

[گل]

نفیسه

با من ممدا کم کل کل کن....گر خودت آپ نمودی گله کن[عینک][نیشخند]